De mest aktuelle spørsmålene

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • I hva takstklasse havner kjøretøygruppe M1?

  Den 04.04.16 ble det innført en ny ordning hvor alle kjøretøy over 3500kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Disse skal betale samme bompengetakst som for kjøretøy under 3500kg.

  Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

  For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

  Norske biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

  Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

  Har andre typer EasyGo-brikker
  Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
  Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

 • Hvordan kan jeg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaletegning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

  Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
  Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

 • Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

  Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerer i de fleste andre AutoPASS anlegg, varierende fra 10-40% rabatt. Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

  For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet.

  Se oversikt:

 • Hva er AutoPASS?

  AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

  Se mer på www.autopass.no

 • Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

  EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

  Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

  Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

 • Hvordan er AutoPASS løsningen tilpasset turister?

  Turister skal også betale bompenger. De vil få faktura tilsendt kjøretøyets eier, i det landet de kommer i fra.

  Les mer om betaling for turister i Norge på  http://www.autopass.no/visitors-payment

 • Oversikt bomstasjoner

  Bomstasjoner Askøypakken

  I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning, mot Askøybrua/Bergen:

  • Nedre Kleppe – I stigningen etter Juviksflaten
  • Stongafjellet – Rett nord for Stongafjellstunnelen
  • Storeklubben – Påkjøringsrampe Askøybroen, mot sør
  • Vatnavatnet – Sydvest for Florvågtunnelen

  Les mer om Timesregel og Månedstak

   

 • Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

  Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:
  Inngå avtale online

  NB! Askøypakken har ikke egne brikker, og du må derfor ha brikke og gyldig avtale med et annet bompengeanlegg, for å kunne tegne avtale med Askøypakken.

  Gyldighet: Avtalen er gyldig 1. virkedag etter du inngår avtale på web. Passeringer foretatt før avtalen er registrert, vil bli belastet avtalen med selskapet hvor du fikk brikken din i fra.

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • I hva takstklasse havner kjøretøygruppe M1?

  Den 04.04.16 ble det innført en ny ordning hvor alle kjøretøy over 3500kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Disse skal betale samme bompengetakst som for kjøretøy under 3500kg.

  Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

  For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

  Norske biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

  Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

  Har andre typer EasyGo-brikker
  Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
  Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

 • Hvordan kan jeg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaletegning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

  Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
  Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

 • Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

  Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

  Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

 • Hvordan sier jeg opp avtalen min?

  Oppsigelse må sendes skriftlig, via Chat eller epost.

  Brikken må returneres til det bompengeselskapet du fikk brikken for refusjon av brikkedepositum.

 • Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

  Logg inn på MinSide. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

  Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

  Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

  Les mer om:

 • Hvordan henter jeg ut passeringsdetaljer?

  Passeringsopplysninger kan hentes ut på MinSide.
  Klikk deg inn på avtalen det gjelder. Dersom du ønsker passeringer for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
  Ønsker du passeringer tilknyttet en faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

 • Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

  Logg deg inn på MinSide. Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre.

  Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:
  • Logg inn på din eksisterende avtale på MinSide.
  • Velg Ny avtale
  • Du vil da få opp et kart, velg det bomselskapet du ønsker avtale med
  • Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
  • Klikk deg så inn på denne avtalen og trykk «Legg til kjøretøy».
  • Fyll inn informasjon om bil og trykk lagre.

  Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale.

  Askøypakken har ikke egne brikker, og du må derfor ha brikke og gyldig avtale med annet bompenganlegg for å kunne tegne avtale med Askøypakken.

   

 • Hvordan endrer jeg bilnummer?

  Du kan enkelt endre bil via MinSide, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

  > Logg deg inn på MinSide.
  > Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
  > Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
  > Bilendringen er registrert.

  Glemt passord? Få det tilsendt passordet på epost.

  Nytt om salgsmelding!
  Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

 • Hva er månedstak?

  Du betaler for maks 30 passeringer pr kalendermåned i bomstasjonene som tilhører Askøypakken.

  Gjelder pr kjøretøy og  forutsetter gyldig AutoPASS avtale.

  Les mer:

 • Hva er timesregel?

  I Askøypakken betales det kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av en 60 minutter.

  Forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke.

  Les mer

 • Hvordan endrer jeg adresse?

  Har du avtale, kan du enkelt endre adresse via MinSide:

  > Logg deg inn på MinSide
  > Klikk på den brune boksen «Endre profil».
  > I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
  > Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

  Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
  Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. Vi innhenter opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

 • Hvordan avslutter jeg avtalen min?

  Send oss en oppsigelse via MinSide 

 • Hvordan endrer jeg avtalen min?

  Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via MinSide.

  Ved å logge på MinSide kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

  Les mer om:

 • Bilen min/skiltene mine er stjålet. Hva gjør jeg?

  Ta kontakt med kundesenteret vårt via MinSide og vi sperrer brikken for videre bruk.

  Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

 • Hvordan går jeg frem for å få fritaksavtale?

  Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
  Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

  Følgende grupper er fritatt for betaling:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder
  • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på veien*
  • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
  • Kollektivtransport i rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
  • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
  • Forflytningshemmende*
   Parkeringstillatelsen må ha en minimum gyldighet på 2 år.
   Avtalen må tegnes på den som har fritaket.
   Familier med funksjonshemmet barn kan søke om fritak på to kjøretøy.
   Funksjonshemmede uten egen bil kan søke om refusjon.
   Fritaket gjelder kun i bomringen tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
   Det gis fritak for forflytningshemmede i Askøypakken.

   

  Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

  Når du registrerer ditt parkeringskort eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i anlegg hvor dette gis.

   

 • Hvor kan jeg bruke AutoPASS-brikken min?

  Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

   

 • Hva koster det å skaffe seg AutoPASS-avtale?

  Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale.

  Dersom du tegner en avtale med forskuddsbetaling, må du betale inn forskuddsbeløpet for å få de avtalte rabattene ved passering av bomstasjonene.

 • Hva er fordelen med avtale?

  Med avtale for Askøypakken oppnår du disse fordelene:

  • 20% rabatt pr passering i Askøypakken
  • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
  • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

   

  Med brikke fra annet anlegg oppnår du disse fordelene:

   

 • Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

  Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer på avtalen din via MinSide.

  Les mer:

 • Hvordan logger jeg på MinSide?

  Logg på MinSide,  legg inn brukernavn (samme som ditt kundenummer) og passord.

  Hvis du ikke har brukernavn og passord, se spørsmål og svar under «Jeg har glemt kundenummer og passord, hva gjør jeg?»

 • Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

  Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

  • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest. (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
  • Brikken din har lavt batteri
  • En midlertidig feil ved bomstasjon
  • Negativ saldo på din forskuddsavtale

  Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

  Les også

 • Hva betyr lyssignalene?
  Grønt lyssignal  

  Grønt lys Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

   Hvitt lyssignal  


  hvitt lysHar du
  forskuddsavtale  betyr det at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.
  For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når trekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

   

  Intet lyssignal

  Intet lyssignalDette kan bety at du har passerer med brikken som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.

  NB! Frem til du har tegnet avtale med Askøy Bompengeselskap vil passeringen bli belastet avtalen og selskapet du har fått brikken hos.

  Les mer:

 • Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

  Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

  Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via MinSide

 • Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

  Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

  Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

  Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

 • Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

  Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:
  Inngå avtale online

  NB! Askøypakken har ikke egne brikker, og du må derfor ha brikke og gyldig avtale med et annet bompengeanlegg, for å kunne tegne avtale med Askøypakken.

  Gyldighet: Avtalen er gyldig 1. virkedag etter du inngår avtale på web. Passeringer foretatt før avtalen er registrert, vil bli belastet avtalen med selskapet hvor du fikk brikken din i fra.

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • Oversikt bomstasjoner

  Bomstasjoner Askøypakken

  I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning, mot Askøybrua/Bergen:

  • Nedre Kleppe – I stigningen etter Juviksflaten
  • Stongafjellet – Rett nord for Stongafjellstunnelen
  • Storeklubben – Påkjøringsrampe Askøybroen, mot sør
  • Vatnavatnet – Sydvest for Florvågtunnelen

  Les mer om Timesregel og Månedstak

   

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • I hva takstklasse havner kjøretøygruppe M1?

  Den 04.04.16 ble det innført en ny ordning hvor alle kjøretøy over 3500kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Disse skal betale samme bompengetakst som for kjøretøy under 3500kg.

  Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

  For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

  Norske biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

  Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

  Har andre typer EasyGo-brikker
  Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
  Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

 • Hvordan sier jeg opp avtalen min?

  Oppsigelse må sendes skriftlig, via Chat eller epost.

  Brikken må returneres til det bompengeselskapet du fikk brikken for refusjon av brikkedepositum.

 • Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

  EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

  Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

  Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

 • Hvordan avslutter jeg avtalen min?

  Send oss en oppsigelse via MinSide 

 • Hvordan finner jeg brikkenummeret mitt?

  Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

  Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av ti siffer. Eksempel  L: 01 2345678 9

  Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer.

  Finne brikkenummeret
 • Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

  Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

  Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

 • Kan jeg få faktura pr. epost?

  Vi sender automatisk ut Epostfaktura til de som har registrert en epostadresse på sin avtale. Eposten inneholder en link til din fakturainformasjon.
  Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen. 

  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via eFaktura

  Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via MinSide.

 • Hvordan finner jeg MVA beløpet på fakturaen?

  Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

  Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn MinSide.  Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

   

 • Hvordan bestiller jeg eFaktura/AvtaleGiro?

  Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

  1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.

  2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

  Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

  Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

 • Jeg har rett til fritak, men får likevel faktura?

  For å passere gratis i våre bomanlegg, er du nødt til å skaffe deg en gyldig AutoPASS avtale med fritak.

  Med fritaksavtale vil du ikke lenger motta faktura for passeringer i bomanlegg som gir rett til fritak.

  Slik går du frem for å skaffe deg fritaksavtale.

 • Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

  Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer på avtalen din via MinSide.

  Les mer:

 • Hvor ofte får jeg tilsendt faktura?

  Dersom du har en forskuddsavtale vil du motta faktura ut i fra ditt forbruk. Ny faktura blir sendt ut når saldoen er under 25% av innbetalt forskuddsbeløp.

  Dersom du ikke har brikke, så blir faktura sendt 1-3 måneder etter passeringen er foretatt, ut i fra forbruket ditt.
  Dersom du har få passeringer, så kan passeringene samles opp i løpet av en 3-måneders periode og faktureres samlet.

  Dersom du har brikke fra et annet anlegg og ingen avtale med Askøypakken, vil passeringen bli belastet avtalen med det bompengeselskapet du har fått brikken din i fra.

 • Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

  Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

  Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via MinSide

 • Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

  Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

  Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

  Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

 • Jeg har blitt fakturert for en passering på et sted jeg aldri har vært. Hva kan ha skjedd?

  Dersom du har mottatt en faktura for en passering et sted du ikke har vært, kan det være at bilnummeret har blitt avlest feil.

  Dersom bilen ikke har AutoPASS brikke, eller denne ikke er blitt avlest, tar vi bilde av bilens skilter ved passering. Det kan en sjelden gang forekomme at systemet tolker tall eller bokstaver feil, med den følgen at man som bilist kan få faktura for passeringer man ikke har gjort.

  Ser dette ut til å ha skjedd i ditt tilfelle, kan du kontakte oss og opprette en sak her.

   

 • Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

  Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

  • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest. (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
  • Brikken din har lavt batteri
  • En midlertidig feil ved bomstasjon
  • Negativ saldo på din forskuddsavtale

  Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

  Les også

 • Hva betyr lyssignalene?
  Grønt lyssignal  

  Grønt lys Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

   Hvitt lyssignal  


  hvitt lysHar du
  forskuddsavtale  betyr det at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.
  For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når trekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

   

  Intet lyssignal

  Intet lyssignalDette kan bety at du har passerer med brikken som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.

  NB! Frem til du har tegnet avtale med Askøy Bompengeselskap vil passeringen bli belastet avtalen og selskapet du har fått brikken hos.

  Les mer:

 • Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

  Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

  Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

 • Hvordan sier jeg opp avtalen min?

  Oppsigelse må sendes skriftlig, via Chat eller epost.

  Brikken må returneres til det bompengeselskapet du fikk brikken for refusjon av brikkedepositum.

 • Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

  Logg inn på MinSide. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

  Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

  Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

  Les mer om:

 • Hvordan henter jeg ut passeringsdetaljer?

  Passeringsopplysninger kan hentes ut på MinSide.
  Klikk deg inn på avtalen det gjelder. Dersom du ønsker passeringer for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
  Ønsker du passeringer tilknyttet en faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

 • Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

  Logg deg inn på MinSide. Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre.

  Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:
  • Logg inn på din eksisterende avtale på MinSide.
  • Velg Ny avtale
  • Du vil da få opp et kart, velg det bomselskapet du ønsker avtale med
  • Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
  • Klikk deg så inn på denne avtalen og trykk «Legg til kjøretøy».
  • Fyll inn informasjon om bil og trykk lagre.

  Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale.

  Askøypakken har ikke egne brikker, og du må derfor ha brikke og gyldig avtale med annet bompenganlegg for å kunne tegne avtale med Askøypakken.

   

 • Hvordan endrer jeg bilnummer?

  Du kan enkelt endre bil via MinSide, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

  > Logg deg inn på MinSide.
  > Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
  > Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
  > Bilendringen er registrert.

  Glemt passord? Få det tilsendt passordet på epost.

  Nytt om salgsmelding!
  Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

 • Hvordan endrer jeg adresse?

  Har du avtale, kan du enkelt endre adresse via MinSide:

  > Logg deg inn på MinSide
  > Klikk på den brune boksen «Endre profil».
  > I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
  > Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

  Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
  Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. Vi innhenter opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

 • Jeg har ikke mottatt e-post med passord, hva skyldes dette?

  Det kan ta litt tid før du mottar passord.

  Dersom du ikke mottar e-post kan det tyde på at e-posten har havnet i spam-filteret ditt (useriøs e-post), eller det er registrert en annen e-postadresse på din avtale.

  Ta kontakt med oss pr chat (hverdager 08.00-16.00) for å registrere din nye e-postadresse.

 • Jeg har glemt kundenummer og passord, hva gjør jeg?

  Du kan få tilsendt passord og kundenummer her.

  Deretter fyller du inn enten kundenummeret ditt eller e-postadressen din, innloggingsdetaljer vil da bli sendt.

  NB! Har du byttet e-post siden du tegnet avtale, eller ikke har registrert en e-postadresse på avtalen, anbefaler vi deg å ta kontakt pr Chat (hverdager 08.00-16.00). Vi kan da registrere din nye e-postadresse slik at du får tilsendt innloggingsdetaljer.

 • Hvordan logger jeg på MinSide?

  Logg på MinSide,  legg inn brukernavn (samme som ditt kundenummer) og passord.

  Hvis du ikke har brukernavn og passord, se spørsmål og svar under «Jeg har glemt kundenummer og passord, hva gjør jeg?»

 • Hvordan kan jeg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaletegning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

  Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
  Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

 • Servicestasjoner

  Servicestasonene til Askøypakken er avviklet fra 01.05.15.

  Dersom du ønsker å betale for dine passseringer uten avtale, så kan dette kun gjøres på web innen tre dager.

  Du kan tegne avtale her eller foreta endringer på MinSide

   

Flere spørsmål