AutoPASS

autopass-street

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. For å tegne en AutoPASS-avtale for Askøypakken må du ha avtale og brikke fra et annet selskap. Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS til Askøypakken blir bomavgiften belastet avtalen din.

Les mer
see autopass FAQ

Avtale

autopass-avtale

Du kan få rabatt ved passering dersom du tegner en avtale. Du kan tegne en forskuddsavtale med 20% rabatt.
Dersom du passerer uten avtale og brikke, betaler du full pris for din passering.
Dersom du passerer med brikke og avtale i et annet selskap, så får du automatisk 10% rabatt ved passering.

Les mer
see autopass FAQ

Bomstasjoner

autopass-gate

Bomstasjonene er merket med AutoPASS og symbolet

autopass-sign-icon

Bomstasjonene er automatiske og du skal ikke stoppe ved passering. Dersom du har avtale blir brikken lest ved passering. Dersom du passerer uten avtale blir det tatt bilde av bilskiltet foran og bak.

Les mer
see autopass FAQ

Drift

operations-office

Askøypakken driftes av BT Signaal på vegne av Askøy Bompengeselskap AS.

Les mer
see autopass FAQ